organisatiekracht

binden & verbinden

Een traject waarbij jouw medewerkers hun eigen ambities in beeld brengen, regie nemen op ontwikkeling en zo gemotiveerd en met (werk)plezier verbonden blijven aan jouw bedrijf!

Het uitgangspunt is om medewerkers te laten doen wat ze leuk vinden. Want dit is vaak waar men goed in is én hun kracht ligt. Wat dan vervolgens voor jouw medewerkers, maar zeker ook voor jou als werkgever een positief effect heeft.

Het binden en verbinden traject bestaat uit een aantal sessies:

  • Inspiratie sessie

Op een actieve en unieke manier maken we medewerkers los uit de waan van de dag om met een frisse blik naar zichzelf en hun loopbaan te kijken. Tijdens deze sessie maakt iedereen een eerste visuele aanzet van waar ze staan en naartoe willen.

  • Visuele verdieping

In deze sessie wordt de inspiratiesessie verder uitgediept. Ieders eigen ambities, drijfveren en talenten worden visueel samengevat.

  • Verdieping door 1-op-1 gesprekken

Toetsen of de output aansluit op gedrag en persoonlijkheid. Uit deze sessie haalt Famke samen met de medewerker concrete en praktische acties en doelen.

  • Terugkoppeling, zowel naar je medewerkers als naar jou

Wij helpen jou en jouw medewerkers keuzes maken in taken die matchen bij de ontdekte drijfveren en talenten. Waar wordt iemand blij van, wat past er goed bij hem of haar en hoe past dit binnen jouw bedrijf. Patronen en de dingen die zijn opgevallen bespreken we daarbij.

Na afloop van het traject heeft elke medewerker een visueel actieplan waar men concreet mee aan de slag gaat. Deze kan worden meegenomen in een gesprekken cyclus.

Neem contact op met Famke voor meer informatie.